PRÁCA V ZAHRANIČÍ

„VAŠA CESTA K NAJLEPŠEJ PRÁCI V ZAHRANIČÍ ZAČÍNA S NAMI!“

Sme nielen spoľahlivým sprostredkovateľom práce do zahraničia, ale aj tým, ktorý má najväčšiu pracovnú ponuku na zahraničnom trhu.
Máme 22-ročné skúsenosti, z ktorých čerpáme a snažíme sa ich čo najlepšie využiť v prospech našich kandidátov. Naším záujmom a prioritou je bezpečne Vás previesť celým procesom spojeným s relokáciou.

Od roku 2002 sme zabezpečili prácu pre viac ako
19 100 uchádzačov o zamestnanie.

Pozrite si štatistiky úspešne obsadených pracovných pozícií za posledné 4 roky.

600
Uchádzačov v roku 2020
600
Uchádzačov v roku 2021
700
Uchádzačov v roku 2022
1000
Uchádzačov v roku 2023
Práca v zahraničí | TOP - Universal Consulting Úvod

Doprava, ubytovanie a všetko ostatné

Pomôžeme vám s dopravou do cieľovej krajiny. Zabezpečíme, aby ste sa bezpečne dostali na ubytovanie a následne nastúpili do práce. Poradíme vám, čo si máte vybaviť pred cestou do zahraničia, aj po príchode do novej práce. Sme vám k dispozícii počas cesty do krajiny aj po celú dobu pobytu.

Čo o nás hovoria naši kandidáti

Ku každému kandidátovi pristupujeme individuálne. My nesprostredkujeme len prácu, my sa o našich ľudí príkladne staráme. Otvoriť viac referencií.

(Translated by Google) Excellent approach of the Slovak Agency. Willingness to help. (Original) Výborný přístup Slovenské agentury. Ochota pomoct.Matěj Caknakis
(Translated by Google) Here at Down meats I work on the line, I am very satisfied. Accommodation, easy access to work and shops, no commuting, etc. There are several Slovak colleagues, one is a master, the others have been here for a really long time (12 years or more), those in all order, etc. I would like to thank you with this, because I have been looking for a job for a long time and at the same time I see a perspective for the future here. However, it is not free, and for people who are not used to disciplined and consistent work, applying for a job here is a waste of time. However, otherwise everything is fine and the company will take care of its employees. (Original) Zde v Down meats pracuji na lince, jsem velice spokojen. Ubytování, snadná dostupnost práce i obchodu, žádné dojíždění atd. Je tu několik slovenských kolegů, jeden dělá mistra, ostatní jsou tu opravdu dlouho (12 let a více) ti ve všem pořadí atd. Tímto by jsem Vám rád poděkoval, už proto, že jsem hledal práci dlouho a zároveň zde vidím perspektivu do budoucna. Není to ovšem zadarmo a pro lidi, kteří nejsou zvyklí na disciplinovanou a soustavnou práci je ucházení se zde o pracovní pozici ztrátou času. Nicméně jinak je vše v pořádku a firma se o své zaměstnance postará.Zb Bz
Universal mi zabezpecil pracu v Holandsku. S pracou a aj komunikaciou zo strany agentury som bola spokojna. Samozrejme nie je vsetko vzdy idealne ale vzdy mi pomohli pri rieseni situacii. Odporucam. (Translated by Google) Universal secured me a job in the Netherlands. I was satisfied with the work and communication from the agency. Of course, not everything is always perfect, but they always helped me in solving the situation. I recommend.Šarlota Stráňovská
Odporúčam (Translated by Google) I recommendFilip Hvězda
(Translated by Google) I haven't had a single bad experience with this job broker, on the contrary, all good! Incredibly fast transaction! I received all the important information, I could ask anything, the workers were always available to me and were very helpful and accommodating. If I had known that traveling abroad for work was so easy, I would have done it a long time ago! Holland is a beautiful country! !My big thanks to Mrs. Hanzlíková and Mr. Benjamin! (Original) Nemám jedinou špatnou zkušenost s tímto zprostředkovatelem práce, naopak samé dobré! Neuvěřitelně rychlé jednání! Dostala jsem všechny důležité informace, mohla jsem se zeptat na cokoliv, pracovníci mi byli vždy k dispozici a byli velmi ochotní a vstřícní. Kdybych tušila, že vycestovat za hranice za prací je tak snadné, už bych to udělala dávno! Holandsko je nádherná země! !Mé velké díky patří paní Hanzlíkové a panu Benjaminovi!Dana Klara Vesela
Pracovala som v Holandsku pre agentúru International flex job. Bola som veľmi spokojná, dobre som si zarobila všetko išlo bez problemov ako sme sa dohodli. Budem sa k nim vracať znovu tuto sezonu. (Translated by Google) I worked in the Netherlands for the International flex job agency. I was very satisfied, I earned good money, everything went without problems as we agreed. I will be going back to them again this season.Sofia Hvezdova
Odporúčam, pracujem cez nich pravidelne. (Translated by Google) I recommend it, I work through them regularly.Nikola Vyskontti
V prvom rade som človek nie robot ani bot v druhom rade dobrá agentúra trošku medzery v komunikácii ohľadom dátumu vycestovania do zahraničia ale ostatné informácie aj pomoc s ubytovaním so všetkým na skvelej úrovni som tu spolu s partnerkou a obaja sme spokojný máme super ubytko super partiu ľudí na ubytku práca je takisto skvelá nič ťažké a peniaze chodia takisto na čas každý piatok takže ak sa niekto chystáte do zahraničia odporúčam Universal consulting (Translated by Google) First of all, I am a person, not a robot or a bot, secondly, a good agency, a little gap in communication regarding the date of traveling abroad, but the other information and help with accommodation, everything is at a great level, I am here with my partner and we are both satisfied, we have a great apartment, a great group of people the work at the hostel is also great, nothing difficult and the money also comes on time every Friday, so if you are planning to go abroad, I recommend Universal consultingMichal Gavlák
Skvelé profesionálne služby, ďakujem (Translated by Google) Great professional service, thank youjakub
👍Marián Flimel
Super spolupráca (Translated by Google) Great cooperationRoman Kianicka
Rozhodla som sa túto agentúru kontaktovať pri mojej prvej skúsenosti s prácou v zahraničí (Holandsko) keďže som nevedela ako to prebieha. Veľmi rýchlo mi našli ponuku, ktorá vyhovovala mojim podmienkam a bez toho aby sme sa stretli osobne sme vybavili potrebné dokumenty a cca do týždňa som odchádzala. Práca bola fajn avšak holandská agentúra (IFJ) bohužiaľ taká spoľahlivá nebola a tú určite neodporúčam, keďže problémy sa objavovali na všetkých frontoch (informácie, ubytovanie, plánovanie, faktúry, transport,..). Mrzí ma že s takou agentúrou UC spolupracuje, keďže robia zlé meno aj im, ale musím povedať, že v Consultingu si svoju prácu robia dobre a veľakrát pomohli vyriešiť problémy na diaľku na rozdiel od zamestnancov tej holandskej priamo na mieste, ktorí sa len vykrúcali. Toto mi bolo potvrdené a dokonca odporúčané kontaktovať radšej SK agentúru od viacerých Slovákov s ktorými som pracovala/bývala a boli tiež cez UC takže to o niečom svedčí. Rovnako to bolo aj v situácii, kedy som bola už takmer mesiac bez práce, keďže bol útlm kvôli sezóne a nevidela som snahu IFJ to riešiť a rozhodla som sa kontaktovať Consulting. Do 2 dní mi našli novú prácu a opäť vybavili všetko potrebné. V tej už neboli žiadne problémy, navyše bola aj lepšie platená takže som tam zostala do konca môjho pobytu (dokopy 5 mes.) Veľmi oceňujem komunikáciu a ochotu pracovníkov UC, ktorí mi vždy dali všetky informácie, ktoré som potrebovala a aj navyše, ktoré by sa mi mohli hodiť. Keď náhodou nezdvihli telefón zavolali naspäť už rovno s odpoveďou na moju otázku. Pred, po aj počas môjho pobytu som mala skúsenosť so 4 a všetci mali tento prístup takže ĎAKUJEM! Slovenskej agentúre nemám čo vytknúť a v budúcnosti sú pre mňa jasná voľba a budem určite odporúčať aj ostatným. Treba však vedieť rozlišovať kde vznikol problém a čo je naozaj v ich kompetencii ako "len" sprostredkovateľa keď má niekto zlú skúsenosť. (Translated by Google) I decided to contact this agency during my first experience working abroad (the Netherlands), as I did not know how it was going. They very quickly found me an offer that met my conditions and without meeting in person we prepared the necessary documents and I left within about a week. The work was fine, but unfortunately the Dutch agency (IFJ) was not that reliable and I certainly do not recommend it, as problems appeared on all fronts (information, accommodation, planning, invoices, transport,...). I'm sorry that UC cooperates with such an agency, as they also give them a bad name, but I have to say that in Consulting they do their job well and many times helped to solve problems remotely, unlike the employees of the Dutch one on the spot, who just struggled. This was confirmed and even recommended to contact the SK agency by several Slovaks with whom I worked/lived and they were also through UC, so this proves something. It was the same in a situation where I was out of work for almost a month, as there was a downturn due to the season and I did not see IFJ's effort to solve it, and I decided to contact Consulting. They found me a new job within 2 days and arranged everything necessary again. There were no more problems in that one, and it was also better paid, so I stayed there until the end of my stay (5 months in total) I really appreciate the communication and willingness of the UC staff, who always gave me all the information I needed and even more that could be useful to me. When they didn't pick up the phone, they called right back with an answer to my question. Before, after and during my stay I had experience with 4 and they all had this attitude so THANK YOU! I have nothing to complain about the Slovak agency and they are a clear choice for me in the future and I will certainly recommend them to others. However, it is necessary to be able to distinguish where the problem arose and what is really within their competence as "just" an intermediary when someone has a bad experience.Anna Sigetová
Ja mám veľmi dobre skúsenosti splnili mi všetko podľa mojich požiadaviek vybavili mi prácu do ktorej som chcel ísť plus ubytovanie na ktoré som chcel ísť z mojej skúsenosti urcite zo všetkým spokojný a odporúčam cez tuto agenturu som už 2x.Žiadny problém komunikatívnosť bola !!!!!!Este raz vám Dakujem za prácu a bývanie!!!!!!!!!!! (Translated by Google) I have very good experience, they fulfilled everything according to my requirements, they arranged for me the job I wanted to go to plus the accommodation I wanted to go to. !!Thank you once again for the work and housing!!!!!!!!!!!Marek Moždžen
Super agentúra s prácou som bol velmi spokojný a s výplatou ešte viac! Milý personál a hlavne boli vždy ústretoví, keď som hocičo potreboval. 10/10 (Translated by Google) Super agency, I was very satisfied with the work and even more with the salary! Nice staff and especially they were always helpful when I needed anything. 10/10Juro Slezak
Veľmi ľudský prístup, všetko prebehlo hladko ďakujem za skúsenosť (Translated by Google) Very human approach, everything went smoothly, thank you for the experienceVanskapol
Maximálna spokojnosť 👍 (Translated by Google) Maximum satisfaction 👍Igor Murin
Služby spoločnosti Universal Consulting som využil na hľadanie práce v Holandsku. Komunikácia s koordinátormi bola priama, otvorená a korektná. Bez problémov odpovedali na množstvo otázok, ktoré som mal. Poskytli mi všetky informácie, ktoré som potreboval, dokonca mi našli prácu presne podľa mojich požiadaviek a lokality. Na margo ubytovania cez túto spoločnosť sa vyjadriť neviem, keďže som si ho riešil sám, no pracovné veci vybavili k spokojnosti a expresne rýchlo. Moja skúsenosť nezodpovedá negatívnym recenziám na tejto stránke, bola naopak pomerne pozitívna. (Translated by Google) I used the services of Universal Consulting to look for a job in the Netherlands. Communication with the coordinators was direct, open and correct. They answered a lot of questions I had without a problem. They gave me all the information I needed, even found me a job exactly according to my requirements and location. I can't comment on the margin of accommodation through this company, since I dealt with it myself, but they arranged work matters to my satisfaction and quickly. My experience does not match the negative reviews on this site, on the contrary, it was quite positive.Branislav Višňanský (Ewacina)
V máji 2021 som vycestovala s kamarátkou do Holandska do skladov Ceva, kde sme doteraz. Môžem odporúčiť všetkými desiatimi. Pracovná ponuka mi bola dopodrobna vysvetlená a v zahraničí ma nič neprekvapilo. Všetko bolo tak, ako mi pani v agentúre prácu predstavila. Ak váhate, cez ktorú agentúru vycestujete, tak odporúčam práve Universal Consulting. Ďakujem veľmi pekne (Translated by Google) In May 2021, I traveled with a friend to the Netherlands to the Ceva warehouses, where we are until now. I can recommend all ten. The job offer was explained to me in detail and nothing surprised me abroad. Everything was as the lady at the agency presented the job to me. If you are hesitating which agency to travel through, I recommend Universal Consulting. Thank you very muchSimona Horna